Hasiči

SDH  Borek

Historie

Vysoké riziko požárů v dřívějších dobách bylo dáno především jednoduchými a hořlavými stavebními materiály, denním používáním otevřeného ohně, ale také nedostatečnou osvětou. Proto byla v Borku už v roce 1902 založena valnou hromadou Jednota dobrovolných hasičů. O rok později byla za přispění obce a místních občanů postavena hasičská stanice, která byla do současné podoby přestavena v roce 1969. V červnu roku 1970 byla dokončena stavba obecní požární nádrže, která byla také od prvního kopnutí až do posledního kamene vybudována borkovskými dobrovolníky. 

Technické vybavení

Původní jednoduchá hasičská stříkačku, pořizovanou za obecní podpory a z veřejných sbírek občanů, nahradila v roce 1974 motorová stříkačka PS12.

Je vhodná především k provedení zásahu od vodního zdroje na malé požáry, pro doplňování cisteren nebo pro dálkovou dopravu vody. 

Od roku 2021 díky dotacím a s přispěním obecního úřadu vlastní SDH Borek svůj první hasičský automobil.  Ford Transit ve verzi Custom je devítimístný a mimo potřeb hasičů pomáhá celé obci a občanům. 

 

O sboru

Současná činnost sboru zahrnuje především prevenci před požáry, údržbu požární techniky a kontrolu a údržbu požárních hydrantů v obvodu obce. Jednou ročně se družstvo účastní okrskového cvičení. Mimo prověření připravenosti zásahového družstva a se tím v praxi prověřuje stav technického vybavení. 

Nezastupitelná je také pomoc borkovských hasičů při živelných událostech, jako jsou například pády stromů při vichřicích, ale také při brigádách a jiných rozvojových akcích obce. 

Stejně jako tomu bylo v minulosti, i dnes se hasiči podílí na kulturním životě obce pořádáním plesů a zábav.

V roce 2022 měl borkovský Sbor dobrobvolných hasičů 38 členů.