Seznam organizací řízených obcí

povinně zveřejňovaná informace

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Obec Borek není zřizovatelem žádné příspěvkové ani rozpočtové organizace navázané na rozpočet obce.