Zastupitelstvo a výbory

obce Borek 2022 – 2026

Starostka

Jana Bednářová, DiS.

Místostarosta

Tomáš Beran

Petr Votruba

Účetní

Zuzana Vohralíková

Zastupitelstvo

Michal Rejnek

Vlasta Rychterová

Jiří Šťásek

Petr Šmahel

Finanční výbor

Předseda: Petr Šmahel

Kontrolní výbor

Předseda: Michal Rejnek

Kulturní výbor

Předsedkyně: Vlasta Rychterová