Povinně zveřejňované informace

obce Borek

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Borek

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č.128/2000 Sb

3. Organizační struktura
Starostka
Místostarosta
Zastupitelstvo – 7 členů

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Kulturní výbor

Kancelář obecního úřadu – účetní
Aktuální složení zastupitelstva zde

Příspěvkové organizace zřizované obcí: žádné

4. Kontaktní informace
Obecní úřad Borek
Borek 13
53401 Holice

Pevná linka: 466 989 117

Datová schránka: z4vb3ms
E-mail: ou.borek@tiscali.cz
Internetové stránky obce: https://www.obec-borek.eu

5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 227846414, kód banky: 0300
Hlavní bankovní účet, ČSOB Pardubice

6. IČO
00273376

7. DIČ
Obec Borek není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Rozpočty obce
8.2 Vyhlášky obce
8.3 Prodeje a pronájmy

9. Žádosti a informace
Žádosti lze podat ústně, písemně, emailem či datovou schránkou.
Adresa: Obecní úřad Borek, Borek 13, 53401 Holice
Tel.: 466 989 117, email: ou.borek@tiscali.cz
Datová schránka: z4vb3ms

10. Příjem žádostí a podání
Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně nebo ústně v kanceláři obecního úřadu. Písemné žádosti lze zaslat na adresu obecního úřadu. Jiná podání lze zaslat elektronicky a to buď emailem nebo datovou schránkou.

V případě písemného podání musí žádost splňovat tyto náležitosti:

Komu je podána
Požadovaná informace
Podatel

11. Opravné prostředky
Lze zažádat písemně nebo elektronicky prostřednictvím OÚ Borek ke Krajskému úřadu nebo Magistrátu města Pardubic.

12. Formuláře
Ke stažení na webových stránkách nebo lze získat přímo v kanceláři obecního úřadu Borek. 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Informace zde https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

14. Nejdůležitější předpisy
zákon č. 128/2000 Sb.
zákon č. 106/1999 Sb.
organizační řády a interní předpisy
směrnice pro schvalování hospodářských operací a pro oběh účetních dokladů

15. Úhrady za poskytování informací
nestanoveno

16. Licenční smlouvy
Obec nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
na úřední desce