Aktualita

z Borku

Rekonstrukce silnice II/298 a změna jízdních řádů

V termínu od 17. 4. 2023 bude uzavřena silnice II/298 v Rokytně. Vjezd k domům, podél hlavní rekonstruované silnice, bude umožněn pouze IZS a pouze rezidentům bydlícím v nemovitostech u silnice II/298 v Rokytně, a to na zvláštní povolení vydané na příslušnou SPZ vozidla.

Vjezd celkově do obce Rokytno, viz. mapa, bude umožněn pouze těm, kteří budou mít vydané povolení na příslušnou SPZ vozidla. Chceme zamezit vjezdu osobním a nákladním automobilům, které by pouze obcí projížděli.

Povolení vydává Obecní úřad v Rokytně.